Regulamin konsultacji dietetycznych

REGULAMIN KONSULTACJI DIETETYCZNYCH

 • Konsultacje pacjenta z dietetykiem odbywają się indywidualnie. Dietetyk przeprowadza dokładny wywiad kliniczno – żywieniowy. Na pierwsze spotkanie prosimy o zabranie: wyników badań z okresu ostatnich 6 miesięcy, wypisów ze szpitala, listy zażywanych lekarstw oraz suplementów diety, planu treningowego.
 • Pacjent zobowiązany jest powiadomić dietetyka o innych chorobach, mogących mieć wpływ na zdrowie pacjenta podczas prowadzonej terapii żywieniowej.
 • Każda konsultacja z dietetykiem rozpoczyna się od pomiarów składu ciała, na które należy przygotować się odpowiednio (na czczo/ minimum 4 h po ostatniej przekąsce i napoju/wodzie, po opróżnieniu pęcherza moczowego, bez papierosów, alkoholu, po kilkunastu – godzinnej przerwie od ostatniej intensywnej aktywności fizycznej).
 • Ze względów organizacyjnych prosimy przychodzić 5 min przed rozpoczęciem konsultacji i regulowanie płatności każdorazowo przed konsultacją..
 • Po pierwszej konsultacji dietetyk ustala program terapii żywieniowej, indywidualnie dostosowany do potrzeb i możliwości pacjenta (Załącznik nr 1).
 • Terminy kolejnych wizyt konsultowane są z dietetykiem podczas spotkania, jednak zapisy dokonywane są przez rejestrację poradni/przychodni/kliniki.
 • Zapisy na kolejne konsultacje odbywają się poprzez rejestrację poradni/przychodni/kliniki, drogą telefoniczną/e-mailową.
 • Godziny konsultacji dietetycznych odbywają się w godzinach pracy poradni/przychodni/kliniki, a ustalane są indywidualnie z pacjentem.
 • Konsultacja wstępna trwa 40 – 60 minut, a jej koszt to 120 zł brutto. Koszt kolejnych wizyt różni się w zależności od ustalonego wspólnie z pacjentem programu terapii żywieniowej. Stawki za poszczególne elementy programu znajdują się z Załączniku nr 1 do Regulaminu Konsultacji Dietetycznych. Zaznajomienie się z nimi możliwe jest również na stronie internetowej poradni/przychodni/kliniki oraz na stronie www.dietovita.pl.
 • Konsultacje telefoniczne z dietetykiem, możliwe po konsultacji zasadniczej, odbywają się po uprzednim ustaleniu konkretnej daty i godziny. Koszt każdorazowej konsultacji telefonicznej wynosi 30 zł brutto. Opłatę należy uiścić w rejestracji poradni/przychodni/kliniki przed konsultacja telefoniczną.
 • Po każdej wizycie, pacjentowi przysługują 2 konsultacje e-mailowe w miesiącu. Niewykorzystane konsultacje nie kumulują się. 3. i kolejne konsultacje e – mailowe odbywają się po uprzednim wpłynięciu opłaty (10 zł za każdą konsultację) na konto poradni DietoVita.pl, o czym pacjent zostanie poinformowany drogą e-mailową.
 • W celu uzyskania najwyższej skuteczności terapii dietetyk wraz z innymi terapeutami/lekarzami prowadzącymi pacjenta konsultuje program terapii żywieniowej. Terapeuta/lekarz otrzymuje raz w tygodniu informacje na temat przebiegu terapii żywieniowej, dietetyk otrzymuje dokładne informacje na temat badań diagnostycznych, niezbędnych dla skutecznej terapii żywieniowej.
 • W trosce o dostępność dogodnych terminów konsultacji, uprzejmie prosimy o ewentualne odwoływanie konsultacji dietetycznych. Umówioną wizytę można odwołać w godzinach pracy rejestracji, jednak nie później niż w dniu poprzedzającym wizytę. W przypadku nie odwołania wizyty, lub jej odwołania w dniu umówionej wizyty, pacjent zobowiązany jest do opłaty 50% ceny konsultacji wstępnej za nie odbyte zajęcia. Dwukrotne nie przyjście i nie odwołanie zajęć, skutkuje wykreśleniem ze wszystkich umówionych terminów. Odwoływanie zajęć można dokonać telefonicznie lub sms-em pod numer rejestracji poradni/przychodni/kliniki.
 • W przypadku spóźnienia pacjenta na zajęcia dietetyk może skrócić lub odwołać spotkanie, za które jednak pacjent musi uiścić opłatę.
 • Pacjent rejestrując się na konsultację, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w „karcie pacjenta” wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu terapii żywieniowej przed dietetyków DietoVita.pl, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (DzU-133 poz. 883).
 • Konsultacje on-line odbywają się poprzez komunikator SKYPE (id: DietoVita). Płatność za konsultację on-line odbywa się z góry na konto firmowe (mBank 79 1140 2004 0000 3802 7497 8320), zgodnie z obowiązującym cennikiem. W przypadku braku wpływu wpłaty na konto firmowe 24h przed konsultacją, anulowana zostaje rezerwacja terminu konsultacji. W momencie wpłynięcia płatności na konto, ustalany jest kolejny najbliższy i dogodny termin konsultacji.
 • W przypadku płatności za konsultację on-line oraz niemożności skontaktowania się z pacjentem z jego winy, pieniądze za konsultację nie ulegają zwrotowi.
 • Podczas konsultacji on-line akceptacją regulaminu jest płatność za konsultację.